Integritetspolicy

 

Personuppgiftsansvarig i verksamheten är
Louise Frykell
Sadelmakare Louise Frykell
Yttervägen 1A, 74431 Heby
0738910411
sadelmakarelf@gmail.com

 

Personuppgifter är uppgifter som kan kopplas till en levande, fysisk person. Det kan vara namn, adress, telefonnummer, personnummer eller mailadress. Det kan också vara uppgifter om en persons fysiska eller psykiska hälsa, intressen eller en bild på personen ifråga. Drivs ett företag som enskild firma är dess organisationsnummer en personuppgift.
I det är dokumentet kan du läsa om vilka personuppgifter som jag samlar in, varför jag gör det och vad uppgifterna används till.

Om du har frågor om hur dina uppgifter hanteras, vilka uppgifter som finns sparade om dig eller andra frågor som rör detta är du alltid välkommen att kontakta mig. Du har rätt att begära ut ett registerutdrag för att se vilka personuppgifter om dig som finns registrerade. Begäran ska ske skriftligen och skrivas under av den vars uppgifter den gäller. Uppgifterna skickas spårbart och brevet löses ut hos ombud mot uppvisande av legitimation, för att säkerställa att de hamnar i rätta händer. Utskicket innehåller ett utdrag ur kundregistret + de protokoll (från sadelprovningar och -reparationer/omstoppningar/kontroll av skicket) som finns sparade när begäran görs. Ett utdrag per kalenderår är kostnadsfritt. Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade, och i vissa fall även att få uppgifter raderade om de inte längre behövs för det ändamål de samlats in för.

 

Vilka uppgifter som registreras och i vilket syfte

Personuppgifter samlas in för att jag ska kunna fullfölja avtalet och min förpliktelser gentemot dig som kund, dvs för att utföra och leverera den vara eller tjänst som du beställt med påföljande betalning. Uppgifterna hanteras i enighet med gällande lagstiftning och riktlinjer från svenska myndigheter. Jag samlar in de uppgifter som behövs i varje fall enligt nedan.

PersonnummerRegistreras i de fall kunden önskar betala i efterskott mot faktura. Personnumret används för att kontrollera kundens/kredittagarens identitet och uppgifter mot folkbokföringsregistret som en del i att säkerställa att fakturan ställs på rätt person, och i de fall jag finner det befogat göra en kreditupplysning innan köpet kan genomföras. Om kunden inte betalar enligt fordran, trots påminnelse, lämnas ärendet vidare till Kronofogdemyndigheten för indrivning, vilket också underlättas av att ha ett fullständigt personnummer på personen ifråga. Vill kunden av någon anledning inte ge ut sitt personnummer kan betalning istället göras mot förskottsfaktura eller kontant mot kvitto, vilket framgår av företagets betalningsvillkor.

 

Organisationsnummer Om kunden är ett företag registreras organisationsnummer på samma sätt och i samma syfte som en privatpersons personnummer (se ovan).

 

Förnamn + efternamn

Adress
Mobilnummer/telefonnummer

Mail/e-postadress
En faktura ska enligt gällande riktlinjer innehålla kundens namn och adress. Fakturor skickas i de flesta fall via e-post till kunden. Kundens e-postadress och mobilnummer används också för att ta kontakt med kunden för att påminna om en förfallen faktura innan en officiell betalningspåminnelse skickas ut, om betalning inte inkommit på fakturans förfallodag.
När kunden vill få en vara skickad, krävs dessa uppgifter för att kunna boka frakten online: uppgifterna används av fraktbolaget för att kunna leverera varan samt avisera att paketet är på väg respektive att den finns att hämta hos ombudet.

 

Registrerade personuppgifter används inte i syfte att kontakta kunden gällande annat än det avtal som träffats oss emellan. De används heller inte i marknadsföringssyfte, för att skicka ut reklam eller dylikt.

 

Vid sadelprovning dokumenteras även andra uppgifter som är relevanta för utrustningens användning, funktion och passform. Vilka uppgifter som är relevanta kan variera från tillfälle till tillfälle, men det rör sig om uppgifter om: vilken inriktning ekipaget har för sin träning/tävling (påverkar vad som krävs av utrustningen för att den ska fungera optimalt och även på vilket sätt hästen arbetar och ryttaren bör sitta i sadeln), hästens ålder och hur länge ryttaren ridit hästen, hästens dagsform och fysiska status (påverkar utrustningens passform och även förutsättningarna för att prova ut utrustningen på hästen), ryttarens fysiska form i den mån detta påverkar sadeln och/eller hur den ligger på hästen (noteras för att kunna göra en korrekt bedömning av utrustningens passform på hästen och om någon särskild åtgärd bör göras, för att kunna ge kunden rekommendationer. Noteras enbart om det finns ett handikapp eller en skada som har faktiskt inverkan på hästens utrustning.), hur hästen rör sig/beter sig vid användning av utrustningen + hur ryttaren sitter/upplever sadeln + mina reflektioner över detta (noteras för att kunna göra en korrekt bedömning av utrustningens passform på hästen och om någon särskild åtgärd bör göras, för att kunna ge kunden rekommendationer kring utrustningen vilket är vad tjänsten går ut på).
De noteringar som görs vid en sadelprovning skrivs ned på ett särskilt protokoll. Dokumentationen är en del av tjänsten. Rättslig grund: avtal.
OBS! Det ovan gäller sadelutprovningar som utfördes innan 2018-05. I dagsläget utför jag inte denna tjänst (sadelprovning) eftersom jag håller på att utforma nya rutiner kring dokumentationen vid sadelprovning med anledning av de nya bestämmelserna i GDPR. Informationen om dessa protokoll finns med här eftersom tidigare protokoll (från 2016-2018) fortfarande finns sparade. När de nya rutinerna är på plats kommer den här informationen att uppdateras.

 

När uppgifter lämnas ut till tredje part

 

Registrerade personuppgifter kan i vissa fall komma att lämnas ut till tredje part, enligt följande:

 • Kronofogdemyndigheten. Om kunden underlåter att betala en faktura som avtalat lämnas ärendet vidare till KFM för indrivning av skulden.

 • Fraktbolaget som anlitas för att skicka/leverera en vara till kunden. Uppgifter som lämnas: namn, adress, e-postadress, mobilnummer. Fraktbolaget förbinder sig då att inte använda uppgifterna till annat än detta och att inte lagra uppgifterna längre än nödvändigt för att fullfölja sina åtaganden.

 • Företag som anlitas för att göra en kreditupplysning, i de fall en sådan tas. Företaget förbinder sig då att inte använda uppgifterna till annat än detta och att inte samla in andra uppgifter än de som tjänsten omfattar.

 • Polis eller annan myndighet. I de fall jag är skyldig att överlämna personuppgifter och annan information till polis eller annan myndighet, enligt gällande lagstiftning, kommer jag att göra detta.

 

Hur länge sparas de registrerade uppgifterna?

 

Företagets kundregister används för fakturering och finns i företagets bokföringsprogram. I kundregistret sparas uppgifter för kunder som betalat mot faktura (i förskott eller i efterskott) – kunder som betalar kontant mot ett enklare kvitto läggs inte in i kundregistret.
Uppgifterna sparas i kundregistret i
ett (1) år, räknat från när den senaste fakturan/kvittot skrevs ut. (Detta gäller under förutsättning att det inte finns några obetalda fakturor utställda på kunden.) Därefter tas de bort eller (om det inte är möjligt) avidentifieras. När en kund avidentifierats i kundregistret, kan de uppgifter som fanns sparade där inte länge läsas.

 

Fakturor och kvitton är en del av företagets bokföring och måste därför sparas i sju (7) år enligt bokföringslagen.
Detsamma gäller
kvitton, fakturor och fraktsedlar från fraktbolag.

 

Protokoll från sadelprovning och reparation/omstoppning/kontroll av sadelns skick finns endast i fysisk form (på papper). De sparas i tre (3) år från det att de upprättats, för att underlätta vid eventuell reklamation eller när uppföljning av arbetet görs.

 

Mail, Messenger-konversationer och sms raderas löpande efter avslutad kontakt i det aktuella ärendet.

 

Säkerhetsåtgärder vid hantering av personuppgifter

 

Sadelmakare Louise Frykell har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de sparade personuppgifterna från obehörig tillkomst, ändring eller radering.

Hej, och välkommen till min lilla "webbshop"!
 
Vad roligt att just du hittat hit! Välkommen att kika runt på sidan. Jag har försökt strukturera upp det hela med kategorier så att det ska vara lätt för dig att klicka runt och hitta de varor som är relevanta för det du söker. Om du undrar något är det bara att lämna en kommentar vid aktuellt inlägg, så svarar jag så snart jag bara kan.

Som du säkert redan listat ut är det här ingen "riktig webbshop", men det är ändå inte svårt att handla - du tar helt enkelt kontakt med mig via mail eller Facebooksidan. Om du mailar, skriv tydligt i ämnesraden så att jag inte missar det.
 
Innan du lägger en beställning, ber jag dig att läsa igenom villkoren nedan. Det är för bådas våran skull. Samma sak här: fråga gärna om du undrar något. Villkoren finnd även att läsa på min företagssida på Facebook.

Villkoren uppdaterades senast 2018-05-27 och gäller tills vidare.
 
//Louise
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

BESTÄLLNING


För att handla måste du ha fyllt 18år. Är du yngre får din målsman ta kontakt med mig och göra beställningen istället.

Beställning sker skriftligen genom att maila (sadelmakarelf@gmail.com) eller skicka ett meddelande på Facebooksidan (https://www.facebook.com/sadelmakarelouisefrykell). Därefter bekräftar jag din order, att de varor du vill köpa finns kvar i lager och hur mycket som kommer att tillkomma i fraktkostnad.

Vid beställning behöver följande uppgifter lämnas: namn, adress, mailadress och mobilnummer.

Genom att lägga en beställning Facebook eller e-mail godkänner du nedanstående villkor. Villkoren gäller endast vid köp av varor som finns färdiga på lagret – inte när jag tillverkar eller köper hem en vara åt dig efter dina önskemål.

 

 

PRISER

 

Alla priser är inkl moms, och anges i SEK.

Priserna på lagervaror motsvarar inte alltid priset vid specialbeställning av en motsvarande produkt.

 

 

 

LAGERSTATUS OCH VARORNA

Om inte annat anges, finns dessa produkter i lager i ett enda exemplar. När någon säger sig vilja köpa en vara, markeras det med ”TINGAD!” i inlägget. När varan definitivt är såld ändras texten till ”SÅLD!”, om det är flera varor i samma inlägg, eller så tas inlägget bort. Jag strävar efter att hålla sidan uppdaterad, men viss fördöjning kan förekomma då jag tar med mig lagret för försäljning på olika evenemang. Om en vara du vill köpa inte finns i lager, meddelas du detta skriftligen när du gör din beställning.

Här i shopen hittar du de varor jag för tillfället har i lager för omgående leverans. Vilka produkter som finns kan variera. Det kan också finnas varor med t.ex. mindre skönhetsfel, prototyper eller demoexemplar. Detta framgår då i inlägget för varan.

 

Eftersom läder är ett levande material kan mindre färgskiftningar i materialet förekomma. Även en viss variation i nyansen mellan t.ex. två ljusbruna produkter som tillverkats av läder från två olika hudar. Detta är helt normalt.


Jag gör alltid mitt bästa för att fånga färgen så bra som möjligt på bilderna, men ibland blir inte färgåtergivningen perfekt överensstämmande med verkligheten. Detta kan bero på ljuset, ev blixt från kameran eller skärminställningen på datorn/mobilen.

 

 

FRAKT OCH LEVERANS

 

Normalt skickas varorna inom en vecka från det att betalningen kommit in. Jag strävar efter att skicka varorna så fort som möjligt. Om det av någon anledning dröjer, informeras du om det.

 

När en vara skickas till dig står jag för transportrisken, vilket innebär att jag ansvarar för att varan kommer fram och att den är packad så att den inte skadas i frakten.

 

Däremot kan jag inte ta ansvar för eventuella förseningar från fraktbolagets sida. Ingen ersättning betalas ut för detta. Alla paket skickas med ett spårbart fraktsätt, så att du kan följa paketets resa på fraktbolagets hemsida.

 

Frakt debiteras enligt nedanstående och inkluderar kostnaden för emballage. Jag skickar med Postnord eller Schenker. Säg till vid beställning om du behöver få varan skickad med ett specifikt fraktbolag, t.ex. om du bor väldigt långt från ett Schenker-ombud, annars väljer jag det bolag som har lägst pris för respektive försändelse. Jag har tyvärr inte möjlighet att välja vilket ombud försändelsen skickas till. 

 

Priserna gäller frakt inom Sverige.

 • Spårbart brev (Postnord "Skicka lätt") - max 2kg: 98:-
  Detta alternativ används för varor till ett värde av max 1000:- exkl frakt. Paketet måste också uppfylla Postnords krav på paketets storlek (längd: max 60cm, längd+bredd+höjd: max 90cm). Försändelsen hämtas ut hos ombud mot uppvisande av legitimation. 

 • Spårbart och försäkrat - max 5kg: 150:-
  Försändelsen hämtas ut hos ombud mot uppvisande av legitimation.

 • Spårbart och försäkrat - max 15kg: 350:-
  Försändelsen hämtas ut hos ombud mot uppvisande av legitimation.

 • Spårbart och försäkrat - max 20kg: 600:-
  Försändelsen hämtas ut hos ombud mot uppvisande av legitimation.

 
 

BETALNING

 

Lagervaror skickas mot förskottsbetalning. När du gjort din beställning skickas en förskottsfaktura via mail till dig. Därefter har du 10 dagar på dig att betala – förfallodag framgår på fakturan.

Om inte betalningen inkommer senast på förfallodagen makuleras ordern. Det innebär att beställningen måste göras om ifall du fortfarande vill genomföra köpet, och att varan riskerar att säljas till någon annan.

 

 

OUTLÖSTA PAKET

 

Outlösta paket debiteras med 350:- utöver fraktkostnaderna tur och retur.

 

Det är ditt ansvar att paketet hämtas ut hos ombudet i tid. Om så inte sker kommer paketet att skickas tillbaka till mig, varpå jag lär skicka det till dig på nytt. Jag förbehåller mig rätten att vänta med att skicka paketet på nytt tills du betalat in samtliga avgifter och fraktkostnader för det outlösta paketet. 

Paket som inte hämtas ut hos ombudet omfattas inte av ångerrätten.

Du som kund ansvarar för att de uppgifter som lämnas vid beställning är korrekta.

 

 

ÅNGERRÄTT

 


Vid köp av lagervaror har du som privatperson rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar, i enighet med distansavtalslagen. Ångerfristen börjar gälla den dag du mottager din/dina vara/-or räknas, dvs den dag då du hämtar ut paketet hos ombudet, och om du önskar nyttja ångerrätten ska du meddela mig detta skriftligen innan ångerfristen löpt ut. Paket som inte hämtas ut hos fraktbolagets ombud omfattas inte av ångerrätten.

 

När du mottager din vara har du rätt att packa upp och granska den. Du får också prova den för att kontrollera att den passar. När du provar ska du handskas försiktigt med varan för att säkerställa att den inte skadas. Om varan provas på häst, se till att hästen ifråga är ren när du provar och att provningen genomförs i en miljö där varan inte riskerar att blötas ner eller smutsas ner. Tänk på att t.ex. regn kan göra lädret flammigt i färgen. Observera att varan får provas, men inte användas.

 

För att ångerrätten ska gälla ska varan vara i väsentligt oförändrat skick, vilket innebär att den ska vara i samma skick som den var vid leverans. Om varan är ny ska den vara i nyskick för att kunna anses vara oanvänd. Om varan har synligt slitage/märken som inte fanns där ursprungligen, är smutsig eller på annat sätt avviker från ursprungsskicket när jag mottager din retur, gör jag en värdeutvärdering av varan enligt lag. Det innebär att värdeminskningen dras av från det belopp som betalas tillbaka till dig. Värdeminskningen kan uppgå till upp till 100% av varans värde, om den returneras i ett sådant skick att den inte går att sälja igen.

Vid retur står du som kund för samtliga fraktkostnader, både tur och retur. Kostnader för frakt och emballage återbetalas inte. Du står också för transportrisken, vilket innebär att du ansvarar för varan tills dess att jag mottagit den.

 

Om du önskar returnera en vara du köpt kontaktar du mig skriftligen och meddelar detta. Skicka aldrig tillbaka något innan du varit i kontakt med mig. Fyll i den bifogade returblanketten (om denna saknas när du mottager ditt paket eller om du tappar bort den, kan du istället använda Konsumentverkets ångerblankett) och lägg den i paketet tillsammans med varan. Därefter packas varan noggrant med det emballage som behövs för att varan inte ska skadas i frakten, och skickas tillbaka enligt överenskommelse. Avsändaren ska tydligt framgå på paketet.
Obs! Skicka inte tillbaka din vara via postförskott/efterkrav – om så sker, hämtas paketet inte ut!

 

När jag mottagit din retur granskas den. Pengarna för varan återbetalas i normalfallet inom 14 dagar från det att jag mottagit den returnerade varan.

 

 

REKLAMATION

 

Jag strävar efter att hålla en hög kvalitet på mina produkter och vill veta om något inte håller måttet. Jag följer konsumentköplagen och Konsumentverkets rekommendationer.

Om du råkat få fel vara, dvs en annan vara än den du köpt, får du självklart returnera den och så skickar jag den rätta i utbyte. Använd inte varan utan kontakta mig omgående (skriftligen) och uppge aktuellt fakturanummer samt bifoga en tydlig bild på den vara som du mottagit, så löser vi det! Skicka aldrig tillbaka något innan du varit i kontakt med mig. Se instruktioner för retur nedan.

 

Om en vara du köpt är skadad vid leverans eller går sönder vid normal användning kort efter att du köpt den, ska du informera mig om detta omgående när felet upptäcks. Kontakta mig skriftligen, beskriv utförligt felet/skadan och hur det/den uppkommit samt bifoga bilder där skadan/skadorna syns tydligt. Skicka aldrig tillbaka något innan du varit i kontakt med mig. Observera att eventuella skönhetsfel som står med i informationen om produkten, och/eller tydligt syns på produktbilden, inte är skäl för reklamation. Det är inte heller normalt slitage, eller skador som uppstår till följd av oaktsam hantering eller yttre åverkan - t.ex. om hästen trampar på en tygel och tygeln/huvudlaget går sönder.

 

Om en vara visar sig vara skadad eller felaktig åtar jag mig att åtgärda detta. Jag förbehåller mig rätten att i första hand reparera varan eller byta ut den skadade delen, vilket sker snarast möjligt efter att jag mottagit den returnerade varan. Om jag måste beställa hem material eller delar till reparationen påverkar detta förstås reparationstiden. När felet åtgärdas skickas varan åter till dig.
Om det inte är möjligt för mig att reparera eller ersätta den skadade/felaktiga varan, hävs istället köpet och pengarna återbetalas till dig.

Om felet består i ett skönhetsfel som inte påverkar funktionen kan istället ett prisavdrag göras efter överenskommelse. Då betalar jag tillbaka en skälig del av köpesumman till dig.

 

Om varan ska skickas tillbaka till mig för granskning/åtgärd, fyller du i den bifogade returblanketten och lägg den i paketet tillsammans med varan. Därefter packas varan noggrant med lämpligt emballage och skickas tillbaka enligt överenskommelse. Du som kund ansvarar för att varan inte skadas i frakten och att varan kommer fram. Avsändaren ska tydligt framgå på paketet. Obs! Skicka inte tillbaka din vara via postförskott/efterkrav – om så sker, hämtas paketet inte ut!

 

Vid godkänd reklamation står jag för fraktkostnaderna för returen. I vissa fall kan jag behöva ett kvitto för detta. Tänk på att spara kvittot när du betalar frakten för returen, så att du kan skanna in och maila det till mig om jag behöver det för ditt ärende!

 

 

Om du returnerar en vara utan att reklamationen är giltig debiteras du för fraktkostnaden tur och retur, samt reparationskostnaden om du vill ha varan lagad trots att den aktuella skadan inte är skäl för reklamation.


Om paketet är skadat så att det syns på utsidan när du hämtar ut det hos ombudet, ska detta reklameras till fraktbolaget/ombudet på plats när du hämtar ut ditt paket. Om du mottar en skadad vara och/eller skadat paket: spara alltid allt emballage - detta för att fraktbolaget kan komma att vilja se det. Du ska också informera mig omgående om skadorna, skriftligen och med bilder där skadan/-orna på paketet syns tydligt.

 

 

 

BYTESRÄTT & ÖPPET KÖP

 

Av praktiska skäl tillämpar jag ingen bytesrätt/öppet köp (utöver den lagstadgade ångerrätten, se ovan) för lagervaror.

 

 

 

BEDRÄGERIER

 

Alla former av bedrägeriförsök, bedrägerier och sk. fuskbeställningar polisanmäls.

 

 


PERSONUPPGIFTER

 

De personuppgifter du uppger vid beställning lagras och används enbart för hantering av beställningar/transaktioner. Dessa uppgifter hanteras i enlighet med gällande bestämmelser i dataskyddsförordningen (GDPR). Mer om hur dina personuppgifter hanteras kan du läsa i företagets integritetspolicy: http://sadelmakarelouisefrykell.blogg.se/2018/may/integritetspolicy.html.